Zahvala ob slovesu LJUDMILE MILKE ANČIMER

Ob izgubi mame Milke se želimo zahvaliti vsem, ki ste jo z nami pospremili na njeni zadnji poti ter darovali sveče in cvetje. Hvala raškemu župniku Boštjanu Gorišek za lepo opravljen obred slovesa in pogrebni službi Blatnik za celoten potek pogreba. Velika zahvala tudi zdravniku Željku Pleša ter medicinski sestri Valeriji iz Splošne bolnišnice Brežice za vso zdravniško pomoč. Iskrena hvala Majdi Bizjak z družino za vso pomoč in podporo.

Žalujoči: vsi njeni, ki jo bomo pogrešali.