Zahvala ob slovesu LUDVIKA URBANČIČA

“Z boleznijo si se bojeval, na koncu tiho si zaspal, a v srcih naših boš ostal.”

V 68. letu starosti nas je mnogo prezgodaj zapustil nas dragi mož, oče, dedi, brat, stric in tast LUDVIK URBANČIČ. Iskrena hvala sorodnikom, vaščanom, prijateljem in znancem, ki ste se v velikem številu poklonili njegovemu spominu in ga pospremili na zadnji poti. Hvala za izrečena sožalja, podarjeno cvetje in sveče, denarne prispevke, gospodu župniku za lepo opravljen obred, Pogrebni službi Oklešen za organizacijo pogreba, Prostovoljnim gasilskim društvom Mirna Peč, predsedniku Kocjanu za ganljive besede slovesa in ostalim društvom iz okolice, ki ste se mu poklonili z svojo navzočnostjo. Naj naše hvaležne misli dosežejo vse, ki ste našega Ludvika imeli iskreno radi in ga boste ohranili v lepem spominu. Žalujoči: Vsi njegovi.