Zahvala ob slovesu MARIJE BORSE, roj. GAZVODA

“Življenje sploh ni tisto, kar se zdi, je le korak na poti k večnosti.”

V 93. letu se je za vedno poslovila draga mama, stara mama, prababica, sestra in teta MARIJA BORSE roj. GAZVODA, iz Pristave pri Šentjerneju.

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, vaščanom in znancem za izrečena sožalja, denarne prispevke, sveče ter darovane svete maše. Iskrena hvala  gospodu župniku Antonu Trpinu za lepo opravljen obred, Pogrebni službi Blatnik in pevcem za lepo zapete pesmi, Društvu upokojencev  in Društvu kmetic Šentjernej,gospe Barbari Kastelic za poslovilni govor ob odprtem grobu ter vsem, ki ste nam kakorkoli pomagali in našo mamo pospremili na njeni zadnji poti. Žalujoči: Vsi njeni.