Zahvala ob slovesu MARIJE BREGAR, roj. PIRNAR

Srce tvoje več ne bije,

bolečine hude ne trpiš,

nam pa žalost srca trga,

solza lije iz oči.

Dom je prazen in otožen,

ker te več med nami ni.

Ob izgubi naše drage mame MARIJE BREGAR, roj. PIRNAR iz Grmovelj se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste se prišli poslovit od naše mame. Hvala sosedom, sorodnikom in vsem prijateljem za izrečeno sožalje, darove, svete maše in podarjene sveče. Posebno zahvalo izrekamo patru Marku in sestri Damjani, gospodu župniku Tonetu Dularju za lep obred, gospe Meliti za ganljiv govor, pevcem za odpete pesmi, Vrtnarstvu in cvetličarni Zupančič Cemič za cvetni aranžma ter Pogrebni službi Blatnik. Še enkrat hvala vsem, ki ste jo imeli radi in jo pospremili na njeni zadnji poti. Žalujoči: Vsi njeni.