Zahvala ob slovesu MARIJE BRULC

“Veš, da je vse tako kot je bilo. V vsaki stvari si, ki je v hiši, v mislih si,besedah naših, da, celo v sanjah, le, da korak se tvoj nič več ne sliši …”

Ob boleči izgubi naše drage mame  MARIJE BRULC se iz srca zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, vaščanom in znancem za izrečene besede sožalja, za vse besede tolažbe, za stiske rok, darovane sveče, cvetja in svete maše. Zahvaljujemo se Pogrebni službi Oklešen in  gospodu župniku Janezu Rihtaršiču za lepo opravljen pogrebni obred, pevcem za zapete žalostinke,  vsem govornikom za besede slovesa in vsem, ki ste našo Marijo v tako velikem številu pospremili na njeni zadnji poti. Za vedno bo ostala v naših mislih, besedah in srcu. Zelo jo bomo pogrešali, hvala za vse lepe trenutke, ki smo jih skupaj doživeli. Žalujoči: Vsi njeni.