Zahvala ob slovesu MARIJE CUJNIK, roj. KALIN

V 82. letu nas je zapustila draga mama, babica, prababica, sestra, tašča in teta MARIJA CUJNIK, roj. KALIN iz Grobelj pri Prekopi 53. Ob boleči izgubi naše drage mame se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, vaščanom, prijateljem in znancem, ki ste nam v težkih trenutkih stali ob strani, izrekli iskreno sožalje, za vse vzpodbudne besede, za darovano cvetje, sveče, svete maše in jo pospremili na njeni zadnji poti. Hvala cvetličarni Colarič, g. župniku za lepo opravljen obred, pevcem, g. Pavliču za igranje Tišine ter Pogrebni službi Blatnik za organizacijo in lepo izvedbo pogreba. Za vedno ostajaš v naših srcih. Žalujoči: vsi njeni.