Zahvala ob slovesu MARIJE DERGANC, roj. KRESE

“Ni te več na vrtu, ne v hiši, nič več glas se tvoj ne sliši, če lučko na grobu upihnil bo vihar, v naših srcih je ne bo nikdar.”

V četrtek, 30. junija 2022, smo se na pokopališču v Dolenji Straži poslovili od naše drage mame, stare mame, sestre, tete in sosede MARIJE DERGANC, roj. KRESE iz Podgore 27 pri Straži, zadnja leta oskrbovanka Doma starejših občanov Črnomelj. Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, vaščanom, prijateljem in znancem za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje, sveče in svete maše. Posebno se zahvaljujemo vsem zaposlenim v Domu starejših občanov Črnomelj za vso skrb in nego, kjer je bila naša mama zadnja leta oskrbovanka, gospodu župniku Jožetu Mrvarju za lepo opravljen obred, govorniku za ganljive besede slovesa, pevcem As za zapete žalostinke in Pogrebni službi Sašo in Mateja Novak iz Straže za lepo organizacijo pogreba. Še enkrat iskrena hvala vsem imenovanim in neimenovanim, ki ste našo mamo Micko imeli radi, jo spoštovali, jo v tako velikem številu pospremili na njeni zadnji poti ter jo boste ohranili v lepem spominu. Žalujoči: Vsi njeni.