Zahvala ob slovesu MARIJE DIVJAK

Ob boleči izgubi naše drage žene, mame, tašče, babice, prababice, tete in sestrične MARIJE DIVJAK iz Čanja 30, nad Blanco se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, znancem, prijateljem ter sosedom za izrečena sožalja, podarjene sveče, svete maše in denarne prispevke. Zahvaljujemo se invalidskemu podjetju Lumia, podjetju Grieshaber ter kolektivu trgovine Market Izidor Sevnica. Posebna zahvala gre osebni zdravnici dr. Ivani Jelovčan za dolgoletno skrb in zdravljenje ter ostalemu zdravstvenemu osebju Zdravstvenega doma Sevnica. Hvala duhovniku Jožetu Zabretu za opravljen obred, Branku Žibertu za ganljive poslovilne besede, Pogrebni službi Komunale Sevnica, trobentaču Dejanu Brečku ter gostišču Felicijan za pogostitev. Naše hvaležne misli naj dosežejo vse, ki ste jo tako številčno še zadnjič obiskali in se ji poklonili v sevniški poslovilni vežici ter jo pospremili na poslednjo pot. Hvala tudi vsem, ki vas nismo posebej imenovali, pa ste nam kakorkoli pomagali. Žalujoči: Vsi njeni.