Zahvala ob slovesu MARIJE DRAGAN

“Draga mama! Kot sonce življenje si sijala, za vse svoje ljubezen razdala. Odslej boš kot zvezda svetleča, naj ti v nebesih dana bo sreča.”
Ob boleči izgubi naše drage MARIJE DRAGAN iz Golobinjeka se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, vaščanom, prijateljem in znancem za izrečena sožalja, podarjene Svete maše, cvetje, sveče in molitve. Posebno se zahvaljujemo: gospodu župniku Janezu Rihtaršiču za lepo opravljen obred in tople besede, sosedi Poloni za ganljive besede slovesa, Splošni bolnišnici Novo mesto, urgenci in osebju na nefrološkem oddelku za skrbno nego, Pogrebni službi Oklešen za lepo opravljeno pogrebno slovesnost ter pevcem kvarteta As.
Iskrena hvala vsem, ki ste se od naše mame poslovili in jo pospremili na zadnji poti.
Žalujoči: Vsi njeni.