Zahvala ob slovesu MARIJE GOLOB, rojena RAVBAR

»V nebesih sem doma, od tega ne sveta, nebes se veselim, tja priti si želim.«

V 91. letu starosti se je od nas poslovila naša draga MARIJA GOLOB, rojena RAVBAR iz Vavte vasi. Z iskreno hvaležnostjo v srcu se zahvaljujemo osebju Doma starejših občanov Trebnje za vso nudeno oskrbo, gospodu župniku za lepo opravljen obred, Pogrebni službi Oklešen za organizacijo pogrebne slovesnosti, pevcem za zapete žalostinke ter izvajalcu na trobenti. Zahvaljujemo se za izrečene besede sožalja, darovane sv. maše in darove za farno cerkev sv. Jakoba v Vavti vasi. Hvala vsem, ki ste bili del njenega življenja in ste našo mamo pospremili na njeni poti k večnemu počitku. Žalujoči: vsi njeni.