Zahvala ob slovesu MARIJE  GORENC, roj. Gazvoda

Ob boleči izgubi naše drage MARIJE  GORENC, rojena Gazvoda iz Velikih Brusnic, se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje, sveče in darove svete maše. Posebej se zahvaljujemo sosedu Jožetu Banu za tople besede slovesa, gospodu župniku Alojzu Bercetu za lepo opravljen obred, pevcem kvintet AS, Pogrebni službi Oklešen za organizacijo pogreba ter vsem,  ki ste našo mamo pospremili na zadnji poti. Iskrena hvala! Žalujoči: Vsi njeni!