Zahvala ob slovesu MARIJE KOCJAN

V 93. letu nas je zapustila naša draga MARIJA KOCJAN iz Dol. Straže.

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, vaščanom, prijateljem, sodelavcem in znancem za izrečena sožalja, tople objeme, stiske rok, svete maše, sveče ter denarne prispevke. Hvala gospodu župniku Jožetu Mrvarju, kvartetu AS, Anji in Pogrebni službi Novak iz Straže. Še posebno se zahvaljujemo gospema Darinki in Vlasti ter dr. Blažu Kokalju za pomoč v zadnjih letih njenega življenja. Še enkrat hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeno zadnjo pot in jo boste ohranili v lepem spominu. Žalujoči: vsi njeni.