Zahvala ob slovesu MARIJE KUPEC

»Ni res, da je odšla – nikoli ne bo. Ujeta je v naša srca, z najlepšimi spomini bo vsak naš korak spremljala v tišini.«

V 85. letu starosti nas je zaradi neozdravljive bolezni zapustila naša draga mami MARIJA KUPEC iz Dobruške vasi, v zadnjih mesecih življenja nastanjena pri hčerki Aleksandri na Uršnih selih.

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, vaščanom, prijateljem in znancem za vso podporo v težkih trenutkih slovesa in besede tolažbe ter vsem, ki ste se v velikem številu poklonili njenemu spominu in našo mami pospremili na njeni zadnji poti. Hvala osebju zdravstvenih domov: Škocjan – dr. med. Mirjam Vide Katić, Dolenjske Toplice – dr. med. Valentini Bevc, Novo mesto – patronažni službi Gregorju Bevcu, Splošne bolnišnice Novo mesto – mobilnemu paliativnemu timu dr. med. Petri Gornik ter gospodu Janiju Kramarju iz Društva Hospic.

Hvala šmihelskemu župniku g. Štefanu Hosta za lepo opravljen obred, pevcem kvarteta AS za sočutno zapete pesmi, izvajalcu Tišine, govornici Renati Dulc za ganljive besede slovesa ter pogrebnima službama Komunala Novo mesto in Blatnik iz Škocjana za organizacijo pogreba.

Hvala vsem, ki ste bili del njenega življenja in boste našo mami ohranili v lepem spominu.

Žalujoči: Vsi njeni.