Zahvala ob slovesu MARIJE MOHAR

“Spomin nate bo živel večno.”
Ob izgubi naše drage mame MARIJE MOHAR, se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sovaščanom, prijateljem in znancem za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje in sveče ter darove za svete maše. Iskrena hvala Pogrebni službi Oklešen za izredno pomoč pri organizaciji pogreba, pevcem za lepo zapete pesmi, trobentaču za odigrane skladbe, gospodu župniku Petru Vrabcu za čudovito opravljen obred in vsem, ki boste našo mamo ohranili v spominu.
Žalujoči: Vsi njeni.