Zahvala ob slovesu MARIJE RABZELJ, roj. JERAK

“Kdor živi v srcu svojih dragih, ni mrtev, še naprej ostaja navzoč v njihovem življenju.” (Immanuel Kant) 

V 102. letu nas je zapustila draga mama, stara mama, prababica, tašča, sestra, teta in botra MARIJA RABZELJ, roj. JERAK, iz Čistega Brega pri Šentjerneju. Ob izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem za izražena sožalja, tolažilne besede ter za darovane prispevke in maše. Hvala tudi Pogrebni službi Blatnik za organizacijo pogreba, škocjanskemu župniku Tonetu Dularju in pevcem za čutno odpete žalostinke. Hvala vsem, ki ste našo mamo imeli radi in jo boste ohranili v lepem spominu.

Žalujoči: Vsi domači.