Zahvala ob slovesu MARIJE RATAJC, roj. JURMAN

Ob izgubi naše drage mame MARIJE RATAJC, roj. JURMAN se iskreno zahvaljujemo vsem za izrečeno sožalje, darovane sveče, cvetje in maše. Hvala gospodu župniku Boštjanu Gorišku za opravljen obred in Pogrebni službi Blatnik za organizacijo pogreba, osebju Doma upokojencev Sevnica za sočutno oskrbo drage mame. Hvala vsem, ki ste našo mamo imeli radi, jo pospremili na zadnjo pot in jo boste ohranili v lepem spominu. Žalujoči: Vsi njeni.