Zahvala ob slovesu MARIJE VENE roj. METELKO

Ob boleči izgubi naše drage mame MARIJE VENE roj. METELKO, se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za vse tolažilne besede, tople objeme, sveče ter darovane maše. Iskrena hvala sodelavcem TPV-ja, Arrive, Krke Novo mesto in Šentjernej, OŠ Frana Metelka Škocjan, gospodu župniku Tonetu Dularju za opravljen obred, pevcem As za zapete žalostinke, govornici za ganljive besede slovesa ter pogrebni službi Blatnik za organizacijo pogreba. Še enkrat hvala vsem, ki ste se poklonili naši mami, jo pospremili na zadnjo pot ter jo boste ohranili v lepem spominu.

Žalujoči: Vsi njeni, ki jo bomo pogrešali.