Zahvala ob slovesu MARJANA BERETIČA

Ob izgubi dragega brata, svaka in strica MARJANA BERETIČA, se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in prijateljem za darove cerkvi, svete maše, sveče in izrečeno sožalje. Posebna zahvala Intenzivnemu oddelku Splošne bolnišnice in reševalni službi Zdravstvenega doma Novo mesto, Pogrebni službi Blatnik za organizacijo pogreba, gospe Darji – Cvetje Neža za cvetje, gospodu župniku za opravljen obred, pevcem za zapete žalostinke, vsem gasilcem ter gospodu Milanu Pajku za ganljive besede slovesa. Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti. Žalujoči: Vsi njegovi.