Zahvala ob slovesu MARJANA BORŠTNARJA

»Ne metulj, ne beseda, ne sončni žarek, nič te ne bo ranilo. Spi.«

Te besede so se usedle v naša srca, ko se z veliko bolečino spominjamo našega dragega moža, očeta, dedka, brata, prijatelja in soseda MARJANA BORŠTNARJA iz Gorenjih Jesenic, ki nas je v 73. letu starosti mnogo prezgodaj zapustil.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, znancem, prijateljem in sovaščanom, ki ste se v velikem številu poklonili njegovemu spominu ter ga pospremili na njegovi zadnji poti, darovali cvetje, sveče in darove, prispevali za svete maše ter nam nudili oporo v teh težkih trenutkih slovesa.

Zahvaljujemo se tudi Pogrebni službi Novak iz Straže za dostojanstveno izvedbo pogreba in pevcem za odpete pesmi, gospodu župniku Jakobu Trčku za toplo opravljen obred in govor ter Društvu upokojencev Trimo Trebnje za poslovilne besede. Hvala vsem, ki ste bili del njegovega življenja in boste našega Marjana ohranjali v lepem spominu. Žalujoči: Vsi njegovi.