Zahvala ob slovesu MARJANA ŠALEHARJA

“Odgovorov na vprašanja večna ni, spomin je tisto, kar živi.”

V 60. letu starosti nas je mnogo prezgodaj zapustil naš dragi MARJAN ŠALEHAR z Rateža. Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sodelavcem, gasilcem in znancem za vso podporo v težkih trenutkih slovesa in besede tolažbe. Hvala vsem, ki ste bili del njegovega življenja in ga boste ohranili v lepem spominu. Žalujoči: Vsi njegovi.