Zahvala ob slovesu MARJANE OPALK roj. KOLAR

“Kogar imaš rad, nikoli ne umre, le daleč, daleč je…”
Ob boleči izgubi naše drage mamice MARJANE OPALK roj. KOLAR iz Brezja pri Raki 11, se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in sosedom, ki ste nam stali ob strani njene hude in kratkotrajne bolezni, nam ob njeni smrti izrekli iskreno sožalje, za vse vzpodbudne besede, za darovano cvetje, sveče, svete maše in denarno pomoč. Posebna zahvala g. župniku Silvestru Fabijan za opravljen obred, Pogrebni službi Blatnik za organizacijo in lepo izvedbo pogreba, Cvetličarni Zupančič, Raškim pevcem za lepo odpete pesmi ter osebju Paliativnega oddelka Splošne bolnišnice Novo mesto. Hvala vsem, ki v zahvali niste posebej imenovani, pa ste bili del maminega življenja. Iskrena hvala tudi vsem, ki ste našo mami v tako velikem številu pospremili na njeno zadnjo pot.
Žalujoči: vsi njeni.