Zahvala ob slovesu MARKA AJDNIKA

»Tih in žalosten ostaja dom, misli in naši dragi spomini nate pa ostajajo.«

Z žalostjo v srcu vsem vam, dragi sorodniki in prijatelji, ki ste nam stali ob strani, podali roko in izrekli besede sočutja ter se skupaj z nami poslovili od našega moža, očeta in starega ateta, MARKA AJDNIKA izrekamo  iskreno hvaležnost.  Zahvala  članom Prostovoljnega gasilskega društva Bela Cerkev in ostalih sosednjih društev, Godbi na pihala Šmarješke Toplice, Konjeniškemu društvu Grčevje ter konjenikom Šentjerneja in Škocjana, upokojencem Bela Cerkev, Društvu Vinogradnikov Bela Cerkev, praporščakom, Pogrebni službi Blatnik, pevcem Kvarteta Strmole, govorniku Sandiju Pavliču, župniku Jožetu  Nemaniču in cerkvenim pevcem iz Bele Cerkve. Mnogi ste namesto cvetja in sveč darovali za maše in potrebe cerkve v Beli Cerkvi in tako izkazali vaše sočutje do našega Mirka in vseh nas. Iskrena hvala vsem. Žalujoči: vsi njegovi.