Zahvala ob slovesu MARTINA ANDROJNE

Ob boleči izgubi našega dragega brata in strica MARTINA ANDROJNE, iz Telč 43, se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, vaščanom, prijateljem in znancem za izrečeno sožalje, podarjene sveče in svete maše. Iskrena hvala Onkološkemu inštitutu, dr. Grošlju in dr. Časarju, gospodu župniku Tonetu Dularju za opravljen obred, Pogrebni službi Blatnik za organizacijo pogreba, pevcem za zapete žalostinke, Franciju Mrgoletu za ganljive besede slovesa, Cvetličarstvu Zupančič in Društvu upokojencev Tržišče. Hvala vsem, ki ste našega Martina imeli radi ter ga skupaj z nami pospremili k večnemu počitku.

Žalujoči: Vsi njegovi.