Zahvala ob slovesu MARTINA AVBARJA

Samo to še opravim, samo to še postorim, potem se spočijem in umirim. (T. Kunter)
V 79. letu starosti, se je od nas poslovil MARTIN AVBAR, iz Rožne ulice 17, Mirna Peč. Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, sovaščanom, prijateljem, nekdanjim sodelavcem Novoteksa Novo mesto, Osnovni šoli Trebnje, Adrii Mobil Novo mesto, Gobarskemu društvu Novo mesto in upokojencem Mirna Peč. Veliko vas je bilo, ki ste priskočili na pomoč v težkih trenutkih slovesa. Hvala tudi vsem za darovane maše, sveče, cvetje, prispevke v pokojnikov spomin, g. župniku Janezu Rihtaršiču, dr. Zorici Milić za dolgoletno zdravljenje ter Pogrebni službi Oklešen. Žalujoči: Vsi njegovi.