Zahvala ob slovesu MARTINA UHERNIKA

»Nosimo te v srcih, v nas naprej živiš, tudi ti nikoli nas ne izgubiš!«
V 86. letu starosti je tiho zaspal naš dragi MARTIN UHERNIK iz Gabrske gore. Iskreno se zahvaljujemo Penzionu Ivanež za varstvo in oskrbo starejših in Jožici Ivanež Grubar za vso skrb in nego našega ateta v zadnjih letih življenja. Zahvaljujemo se vsem in vsakemu posebej, da ste bili del njegovega življenja in ste ga v tako velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti. Ata, naj Vam bo lahka Gabrska zemlja!
Žalujoči: vsi njegovi.