Zahvala ob slovesu MATIJE LUŽARJA

Ob boleči izgubi dragega očeta MATIJE LUŽARJA iz Dolenje vasi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, znancem, sosedom, lovcem, lovskim rogistom in prijateljem za izrečena sožalja, besede tolažbe, za podarjene sveče, cvetje in darovane Svete maše. Iskrena hvala gospodu župniku za lepo opravljen obred, Pogrebni službi Oklešen za organizacijo pogreba, zdravstvenemu osebju iz Mirne Peči, Splošni bolnišnici Novo mesto, patronažnim sestram in osebju doma Starejših občanom Novo mesto. Hvala vsem, ki ste našega očeta imeli radi in ga skupaj z nami pospremili k večnemu počitku. Žalujoči: Vsi njegovi.