Zahvala ob slovesu MATJAŽA KUMRA

»Kogar imaš rad, nikoli ne umre, le daleč, daleč je …«

V 51. letu starosti nas je mnogo prezgodaj zapustil naš dragi MATJAŽ KUMER Iz Golobinjeka pri Mirni Peči. Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem in vaščanom za izrečeno sožalje in ostale prispevke. Zahvaljujemo se tudi  podjetjem Interspar Novo mesto, Adria Mobil in Varstveno delovni center Novo mesto za vso izkazano podporo. Za lepo izpeljan obred pa se še posebej zahvaljujemo Pogrebni službi Oklešen, pevcem kvarteta As in župniku Janezu Rihtaršiču.  Žalujoči: Vsi njegovi.