Zahvala ob slovesu MILANA DOLENŠKA

»Kogar imaš rad, nikoli ne umre, le daleč, daleč je, …« (Tone Pavček)

Ob izgubi našega dragega sina, brata, strica, nečaka in svaka MILANA DOLENŠKA iz Jeperjeka 3, Tržišče,  se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, posebno sosedom iz Jeperjeka, prijateljem in znancem za izrečeno sožalje, besede tolažbe, za podarjene sveče, denarno pomoč ter darovane svete maše.  Hvala gospodu župniku za lepo opravljen obred, zdravstvenemu osebju Splošne bolnišnice Novo mesto gastro-nefrološkem oddelku,  Pogrebni službi Blatnik za organizacijo in izvedbo pogreba, govornici Meliti Blatnik za izrečene besede slovesa ter pevcem za lepo odpete pesmi. Še enkrat iskrena hvala vsem, ki so našega Milana pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: Starša Marija in Franc, brat Franci z družino, nečakinja Barbara z družino in vsi njegovi.