Zahvala ob slovesu MILANA TOMAŽIČA

»Tam, kjer si ti  ni sonca in ne luči, le tvoj nasmeh nam v srcih še živi. Nihče ne ve kako boli, ko se zavemo da te več ni.«  

Ob boleči izgubi dragega moža, očeta, dedka, tasta, brata, strica in bratranca MILANA TOMAŽIČA, iz Znojil pri Studencu 3, se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste nam stali ob strani in ga pospremili na njegovi zadnji poti. Posebno hvala Kmečki zadrugi  Sevnica in Inpletu – Dolnje Brezovo  za nesebično pomoč in sveče. Hvala Pogrebni službi Blatnik za organizacijo pogreba, pevcem za zapete žalostinke in izvajalcu Tišine ter vsem za sveče, cvetje, izrečeno sožalje in finančne prispevke. Iskrena hvala vsem, ki ste nam stali ob strani in vas nismo posebej omenili. Milan, vedno boš v naših srcih. Žalujoči: Vsi njegovi.