Zahvala ob slovesu MILENE ANE NOVAK, rojene OBRSTAR

» Pride čas, ko si zmučeno srce želi le spati, v večni sen potovati, ko življenje je zaključeno.«

Ob boleči izgubi naše drage mame in babice MILENE ANE NOVAK, rojene OBRSTAR, iz Straže, se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem za izrečena sožalja, besede tolažbe, darovane sveče in svete maše. Posebno zahvalo izrekamo osebju negovalnega oddelka Splošne bolnišnice Brežice za nesebično pomoč in oskrbo v zadnjih tednih njene bolezni. Hvala Pogrebni službi Sašo in Mateja Novak za organizacijo pogreba, gospodu župniku Tomažu Marasu za lepo opravljen obred in sveto mašo, pevcem kvarteta AS ter trobentaču za izvajanje Tišine. Hvala tudi vsem, ki ste našo drago mamo in babi pospremili na njeni poti k večnemu počitku. Žalujoči: vsi njeni.