Zahvala ob slovesu MILETA GRGIĆA

“Tako kot reka v daljavo se izgubi, odšel si tiho, brez slovesa, za seboj si pustil spomin na naša skupna srečna leta. Le srce in duša ve, kako boli, ko več te ni…”

Ob boleči izgubi našega dragega MILETA GRGIĆA, se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, vaščanom, prijateljem in znancem, ki ste nam izrekli sožalje, stisnili roko, darovali cvetje, sveče, svete maše in ostale darove. Hvala njegovim prijateljem iz društva upokojencev Bela Cerkev, Prostovoljnemu gasilskemu društvu Bela Cerkev, nogometnim prijateljem ter Šoli zdravja Šmarješke Toplice. Hvala tudi Pogrebni službi Blatnik in gospodu župniku za lepo opravljen obred. Zahvaljujemo se tudi vsem, ki ste se od našega Mileta poslovili v tako velikem številu in ga pospremili na njegovi zadnji poti. Žalujoči: vsi njegovi.