Zahvala ob slovesu MIRJAM CEKUTA

“Iskrena ljubezen nikoli ne umre, le daleč je ”

Ob izgubi naše ljube mamice, hčerke, partnerke in sestre MIRJAM CEKUTA iz Novega mesta se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, sodelavcem, sošolcem in znancem za izrečeno sožalje,  besede tolažbe, podarjene sveče, cvetje, denarno pomoč ter darovane svete maše.  Iskrena hvala prijateljici Janji, ki jo je v času bolezni obiskovala, ji krajšala čas in jo bodrila. Hvala paliativnemu timu Bolnišnice Novo mesto za lajšanje bolečin,  Komunali Novo mesto za organizacijo pogreba, gospodu župniku Štefanu Hosti za lepo opravljen obred, govorcem za ganljive besede slovesa in pevcem Kvarteta AS za čutno odpete žalostinke. Naj naše hvaležne misli dosežejo vse, ki vas nismo imenovali, pa ste nam v žalostnih trenutkih stali ob strani. Še enkrat iskrena hvala vsem, ki ste se poslovili od naše Mirjam in se poklonili njenemu prekratkemu življenju ter jo pospremili v večni mir. Vsa toplina njenega srca bo ostala vedno z nami. Žalujoči: vsi njeni.