Zahvala ob slovesu MIRKA MEJAKA

Telo je omagalo,

tvoj dih je zastal

a nate spomin bo večno ostal.

Ob boleči izgubi našega dragega moža, očija, ata, brata in strica MIRKA MEJAKA iz Čilpaha pri Trebelnem se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom Bitovske gore, prijateljem in znancem, da ste nam v težkih trenutkih stali ob strani, za izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče, svete maše ter denarne prispevke. Zahvaljujemo se Območnemu združenju Vojnih veteranov Trebnje, Zvezi društev za vrednote NOB, Vinogradniškemu društvu Trebelno, Društvu upokojencev Mokronog- Trebelno, Pogrebni službi Blatnik za organizacijo pogreba in prijaznost, gospodu župniku Jerneju Nemaniču za opravljen pogrebni obred in sveto mašo ter pevcem iz Trebelnega. Še enkrat hvala vsem za vse stiske rok ter, da ste našega očeta v tako velikem številu pospremili k zadnjemu počitku in ga boste ohranili v lepem spominu. Naš oče bo v nas večno živel ob vsakem koraku in v naših srcih. Žalujoči: Vsi njegovi.