Zahvala ob slovesu MIRKA ŠENICE

 »Ugasnila je luč življenja in se prižgala luč spomina, ki ostaja v srcu tiha, skrita bolečina… za tabo dragi MIRKO, ostala je praznina in bolečina.«

V 61. letu starosti nas je po težki in kratkotrajni bolezni zapustil naš dragi mož, oče, sin, dedek, brat, tast in stric MIRKO ŠENICA, Dolenje Sušice 33. Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, znancem, in sovaščanom, ki ste skupaj z nami k večnemu počitku pospremili našega Mirka. Iskrena hvala za izrečene sožalje in spodbudne besede, za vse darovane sveče, svete maše in denarno pomoč. Posebna zahvala Pogrebni službi Oklešen za organizacijo pogreba, Kvartetu As za zapete skladbe, trobentaču, gospodu župniku Igorju Stepanu za opravljen obred, Nejcu Novaku za zapisane ganljive besede slovesa, paliativnemu tim-u Novo mesto in osebju novomeškega urgentnega centra. Iskrena hvala tudi nekdanjim sodelavcem podjetja Revoz, ter sodelavcem skupine Adria Mobil. Žalujoči: vsi njegovi