Zahvala ob slovesu NEVENKE ŠMAJDEK

»Prazen dom je in dvorišče, naše oko zaman te išče, solza, žalost in bolečina te zbudila ni. Ostala je praznina, ki hudo boli.«

Ob boleči izgubi naše drage žene, mamice, mame, hčerke, sestre, tete, nečakinje, sestrične in tašče NEVENKE ŠMAJDEK, iz Velikega Podljubna, se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom ter sodelavcem  podjetij: KAAAP, TOP DOM, KLIMAJ in VRTCA CICIBAN  za izrečeno sožalje, darovano cvetje, sveče, svete maše in denarne prispevke. Hvala pogrebni službi Komunale Novo mesto za organizacijo pogreba, gospodu župniku za lepo opravljen obred, pevcem za zapete žalostinke, Marku Jeniču za zaigrano Tišino in Urški Hrovatič za ganljive besede slovesa. Hvala Jasmini Juršič in njenim sodelavkam za oskrbo, nego in obiske na domu. Še enkrat iskrena hvala vsem, ki ste našo mami pospremili na njeni zadnji poti in jo boste ohranili v lepem spominu. Žalujoči: Vsi njeni.