Zahvala ob slovesu PETRA GOLOBA

»Srce je omagalo, tvoj dih je zastal, a nate spomin bo večno ostal.«

V 52. letu starosti nas je zapustil naš dragi PETER GOLOB iz Stranske vasi pri Novem mestu. Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, vaščanom, sodelavcem, prijateljem in znancem, ki ste se prišli poslovit od našega Petra, nam izrekli sožalje, prinesli sveče in cvetje ter prispevali denarno pomoč ter darovali za svete maše. V veliko pomoč ste nam bili v težkih trenutkih sosedje, hvaležni smo vam za vse. Posebna zahvala gre sodelavcem Adrie Mobil ter zaposlenim v Dijaškem in študentskem domu Novo mesto. Za lepo izpeljan poslovilni obred se zahvaljujemo Prostovoljnemu gasilskemu društvu Stranska vas, Lovski družini Padež, Združenju borcev za vrednote NOB Birčna vas in Cvetličarstvu Zupančič Cemič Grmovlje za žalno cvetje. Iskrena hvala vsem, ki ste našega Petra pospremili na zadnjo pot in ga boste ohranili v lepem spominu. Žalujoči: vsi njegovi.