Zahvala ob slovesu PETRA VERŠČAJA

»Kadar bom vandral, vandral poslednjič, ko bom zatisnil trudne oči, takrat prijat’lji zadnjič zapojte, pesem domača naj zadoni.« (S.Avsenik) 

 V 73. letu starosti se je za vedno poslovil od nas naš dragi mož, ati, dedek, tast, brat in stric PETER VERŠČAJ iz Družinske vasi. Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom in vaščanom, njegovim sodelavcem in vsem prijateljem za izrečeno sožalje, darovane svete maše, sveče, cvetje in denarne prispevke. Posebna zahvala Pogrebni službi Blatnik, g. župniku Jožetu Nemaniču in pevcem Kvarteta AS za lepo zapete pesmi ob slovesu. Hvala Majdi Kušar Ambrožič za ganljive poslovilne besede. Zahvala občini Šmarješke Toplice, Petrovim sopevcem, vsem društvom, katerih član je bil, nosilcem praporjev in gasilcem za udeležbo na pogrebu. Hvala vsem, ki ste našega Petra pospremili na njegovi zadnji poti. Žalujoči: žena Betka, sin Peter in hči Andreja z družinama.