Zahvala ob slovesu ROZALIJE KUKOVIČIČ

Ob boleči izgubi drage mame, stare mame, prababice in sestre ROZALIJE KUKOVIČIČ z Vetrnika pri Kozjem, se iskreno zahvaljujemo vsem za izrečena sožalja, besede tolažbe, darovano cvetje in sveče. Hvala Pogrebni službi Zagajšek za vso organizacijo pogreba, gospodu župniku za lepo opravljen pogrebni obred, gospodu Andreju Kocmanu za besede slovesa, pevcem za odpete žalostinke, osebju Doma upokojencev Šmarje pri Jelšah za vso oskrbo ter osebju Splošne bolnišnice Celje za lajšanje bolečin. Hvala vsem, ki ste našo mamo pospremili k njenem zadnjem počitku. Vsem in vsakemu posebej še enkrat iskrena hvala.

Žalujoči: sinovi Milan z družino ter Srečko in Ivan, vnukinji Lidija in Renata, sestra Štefka z družino ter ostalo sorodstvo.