Zahvala ob slovesu ROZALIJE PIRC

Ob nenadni in boleči izgubi naše drage mame, tašče, babice, sestre in tete ROZALIJE PIRC iz Novega mesta se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, sodelavcem in znancem za izrečeno sožalje, tolažilne besede, darovane sveče in ostale darove. Posebno zahvalo izrekamo Pogrebni službi Komunale Novo mesto, pevcem, trobentaču in gospodu župniku  Klavdiju Peterci za lepo opravljen pogrebni obred in sv. mašo. Srčna hvala tudi Martini Premru za ganljivo prebrane besede slovesa. Hvala vsem, ki ste našo drago Zalko v velikem številu pospremili k večnemu počitku in jo boste ohranili v lepem spominu. Žalujoči: Vsi njeni.