Zahvala ob slovesu RUDIJA  CELESTINE

Ob boleči izgubi našega dragega RUDIJA  CELESTINE se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem za izrečena sožalja, podarjeno cvetje, sveče in darove svete maše. Posebej se zahvaljujemo dr. Trinkausu in vsem reševalcem za hiter odziv in ukrepanje. Zahvala tudi Pogrebni službi Blatnik in pevcem, župniku g. Kohku za lepo opravljen obred, govornici ga. Knez za tople besede slovesa in vsem, ki ste našega dragega Rudija pospremili na njegovi zadnji poti. Spominjali se ga bomo kot plemenitega in delovnega človeka in upamo, da se v večnosti spet snidemo in objamemo.

Žalujoči: žena Darinka, sinova Rudi in Simon ter hči Sabina z družinami, sestra Vida in ostali sorodniki