Zahvala ob slovesu RUDIJA ŽABKARJA

Z bolečino v srcu sporočamo, da nas je v 73. letu starosti zapustil naš ljubi mož, oče in dedek RUDI ŽABKAR iz Straže. Iskrena zahvala vsem sorodnikom, sosedom, nekdanjim sodelavcem in znancem za izrečeno sožalje, besede tolažbe, za podarjene sveče, cvetje in denarno pomoč. Zahvala Komunali Novo mesto za organizacijo pogreba, citrarki Neli Zidar Kos in govorcu Francu Umeku za izrečene besede slovesa ter vsem tistim, ki so našega Rudija pospremili na njegovi zadnji poti.  Kot neomajen hrast bo ostal vedno z nami. Žalujoči: žena ter sinova z družinama.