Zahvala ob slovesu SILVA ŽONTA

V 66. letu starosti nas je mnogo prezgodaj zapustil naš dragi oče in mož SILVO ŽONTA iz Potovega Vrha, Novo mesto. Iskrena hvala vsem, ki ste nam stali ob strani v času slovesa, za izrečena sožalja, cvetje in darovane sv. maše, ter našega Silva v tako velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti. Zahvaljujemo se župniku Gregorju Kosu za lepo opravljen obred, gasilcem, sorodnikom, sodelavcem ter prijateljem. Zahvala gre tudi Romanu Mihaliču in Marici Lokar za ganljive besede slovesa.

Žalujoči: vsi njegovi.