Zahvala ob slovesu SILVE MAHNIČ, roj. SELAK

»Ko izgubimo svojega ljubega, se moramo naučiti ne živeti brez njega, ampak živeti z ljubeznijo, ki nam jo je pustil.«

K zadnjemu počitku smo 3. novembra 2023, na Otočcu pospremili našo drago SILVO MAHNIČ, roj. SELAK. Iz srca hvala vsem, ki ste nam v tem težkem času stali ob strani, za številna izrečena sožalja, sočutje, spomine in spodbudne besede. Iz srca hvala vsem za darove, sveče, cvetje in darovane svete maše. Zahvala iz srca g. župniku Antonu Trpinu za zadnji obred in g. župniku Jožetu Račkiju za sožalje, tolažbo ter lepo opravljen pogrebni obred. Hvala pevcem Kvarteta As, trobentaču Alešu Pavliču in Pogrebni službi Oklešen za vso podporo, pomoč, organizacijo in izvedbo pogreba. Prav tako iskrena hvala vsem ostalim, ki ste kakorkoli pomagali, da smo se od nje lahko poslovili z vso ljubeznijo, ki nam jo je v težkih trenutkih dopustilo izkazati srce ter vsem, ki ste jo z nami spremljali na zadnji poti. Stojimo skupaj in se podpiramo, ko se učimo živeti z ljubeznijo, ki si nam jo pustila, brez izbire vezani na zemeljski svet, s pomirjenostjo vedoč, da nas čakaš in, da se bomo spet radostno srečali. Za nas, ki se res ljubimo, nič ne more spremeniti močnega plamena te ljubezni. »Ljubezen vse prenaša, vse veruje, vse upa, vse prestane. Ljubezen nikoli ne mine.« Iskrena hvala vsem, ki ste našo mami imeli radi in jo boste ohranili v lepem spominu. Pogrešamo jo vsi njeni.