Zahvala ob slovesu SILVESTRA KERINA

“Zaman je bil tvoj boj, zaman vsi dnevi tvojega trpljenja, bolezen je bila močnejša od življenja.”
Ob boleči izgubi našega dragega moža, atija, brata, strica, botra in dobrega prijatelja SILVESTRA KERINAiz Mikot pri Raki se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, znancem, sosedom, nekdanjim sodelavcem, kolektivu Hyb, sodelavcem podjetja Koofr ter Zdravstvenega doma Celje za podarjeno cvetje, sveče in denarno podporo. Posebna zahvala Pogrebni službi Blatnik, pevcem za zapete žalostinke, Kolesarskemu klubu Dolenjska Balanca za ganljive besede slovesa ter g. župniku za lepo opravljen obred. Vsem in vsakemu posebej iskrena hvala. Žalujoči: Vsi njegovi.