Zahvala ob slovesu SILVESTRA RIBIČA

“Srce je omagalo, dih je zastal a na tebe spomin bo za večno ostal.”

Ob boleči izgubi našega dragega  SILVESTRA RIBIČA, se  iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem za vse tolažilne besede, izrečeno sožalje, za vso podarjeno cvetje in sveče. Naj naše hvaležne misli dosežejo vse, ki so našega očeta imeli radi, bili del njegovega življenja in ga boste ohranili v lepem spominu. Žalujoči: Vsi njegovi.