Zahvala ob slovesu SLAVKA FIŠTRA

“Lepa si pomlad zelena, s cvetjem pisanimi si okrašena. Srca mlada hrepenijo, da v ljubezni zaživijo.”

V 75. letu starosti se je od nas poslovil naš dragi SLAVKO FIŠTER, rojen v Dolenjih Laknicah pri Mokronogu, živeč Sava pri Litiji. Ob boleči izgubi ljubljenega sina, brata, strica, očeta, dedka in prijatelja se iskreno zahvaljujemo vsem prijateljem, vaščanom, sorodnikom in znancem, ki ste bili v težkih trenutkih z nami, ga obiskovali v domu in nam ustno ali pisno izrazili sočutje ob izgubi, darovali cvetje in sveče ter za darovane svete maše. Hvala Pogrebni službi Blatnik za organizacijo pogreba, gospodu župniku Janezu iz Mokronoga za lepo opravljen obred in sveto mašo, prijateljem pevcem iz Polšnika in prijatelju Slavku, za našemu očetu na grobu zaigrano pesem na harmoniko. Hvala tudi vsem, ki niste poimensko posebej omenjeni v tej zahvali. Iskrena hvala vsem, ki ste se poslovili od našega Slavka in ga pospremili na poti k večnemu počitku ter nam s tem pokazali, da ste ga spoštovali in imeli radi. Žalujoči: vsi njegovi!