Zahvala ob slovesu SLAVKA MAJKIĆA

Ob boleči izgubi dragega moža, očeta, dedka in pradedka SLAVKA MAJKIĆA iz Hrastja 16 pri Šentjerneju se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, vaščanom, prijateljem in znancem za izrečeno sožalje, podarjene sveče, cvetje in denarne prispevke. Zahvaljujemo se Dializnemu in Nefrološkemu oddelku Splošne bolnišnice Novo mesto, posebno dr. Vlasti Malnarič za vso skrb in lajšanje bolečin v zadnjih dneh njegovega življenja, podjetju ADRIA MOBIL d.o.o. za venec in izrečeno sožalje, sodelavcem Dijaškega in študentskega doma Novo mesto, AREXA ter Gradbeništvu Mihael Stopar, Društvu upokojencev Šentjernej, g. župniku Antonu Trpinu za lepo opravljen obred, pevcem za zapete žalostinke, Pogrebni službi Blatnik za organizacijo pogreba ter Meliti Blatnik za ganljiv govor slovesa. Hvala vsem in vsakemu posebej, ki ste se od našega očeta poslovili in ga boste ohranili v lepem spominu.

Žalujoči: Vsi njegovi.