Zahvala ob slovesu SLAVKA PAVLINA

“Spomini so kot iskre, ki pod pepelom tlijo, a ko jih razgrneš, vedno znova zažarijo.” (J. W. Goethe)

V preteklem tednu smo se na pokopališču v Orehovici poslovili od našega dragega SLAVKA PAVLINA. Zahvaljujemo se vsem za nevidno ali vidno podporo tekom njegovega zadnjega obdobja življenja in v teh težkih trenutkih – krvodajalcem, zdravstvenemu osebju, vaščanom, prijateljem, sodelavcem, sorodnikom in znancem. Iskrena hvala Pogrebni službi Oklešen, Prostovoljnemu gasilskemu društvu Orehovica in Gasilski zvezi Šentjernej, župniku za opravljen obred, cvetličarki za priklic sonca s cvetjem, pevcem za zapete njegove ljube pesmi, harmonikarju za čustveno izvedeni pesmi, govornikoma za čutno prebrana govora in za vse darove. Hvaležni smo vsem, ki ste našega Slavka spoštovali, se od njega poslovili, ga pospremili na zadnji poti ter ga boste ohranili v srčnih spominih, ki tudi zažarijo.

Žalujoči: Vsi njegovi.