Zahvala ob slovesu SLAVKA SAJETA

Ob boleči izgubi sina in brata SLAVKA SAJETA, se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, znancem ter sodelavcem laboratorija Splošne bolnišnice Novo mesto za izrečeno sožalje, sveče in denarno pomoč. Hvala gospodu župniku za opravljen obred, Pogrebni službi Oklešen za organizacijo pogreba in pevcem za srčno odpete pesmi. Še enkrat, iskrena hvala vsem, ki ste se poklonili našemu Slavku in ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: Vsi njegovi.