Zahvala ob slovesu SLAVKE ZUPANČIČ roj. VENE

Ob boleči izgubi naše drage mame SLAVKE ZUPANČIČ roj. VENE, se iskreno zahvaljujemo vsem za izrečeno sožalje, darovane sveče, svete maše in denarne prispevke. Hvala gospodu župniku za lepo opravljen obred in Pogrebni službi Blatnik za organizacijo pogreba. Hvala vsem, ki ste našo mamo imeli radi, jo pospremili na zadnjo pot in jo boste ohranili v lepem spominu.

Žalujoči: Vsi njeni.